Modellbilar – Ta fram barnet i dig

Hur du än ser på det är modellbilar något som hör till att vara liten grabb, även om det nu finns mycket dyra sådana även för vuxna människor. Det hela handlar ju i vuxen ålder om att samla och när du är liten grabb handlar det om att leka. Grabbar gillar bilar och flickor leker med dockor. Är det inte så? Jo, om du ska gå efter den gamla könsklyschan, som alla säger ska raderas ut i jämställdhetens tecken är det så. Nu ska det ju mera vara ett androgynt samhälle där det inte alls finns specifika saker som hör till någon könsgrupp. Hur som helst kommer fortfarande bilar vara något som pojkar leker med, och dockor är i allmänhet det som dessa grabbar skyr som pesten.

Det finns unga som samlar på modell leksaker

Nu kommer det heller inte bara vara vuxna som samlar och barn som leker med modellbilar och andra modeller. Här finns det redan i unga år de som samlar på dessa. Detta gäller också både pojkar och flickor. Precis som tidigare nämnts så kommer flickorna att samla på dockor eller något tjejigt, och pojkarna på modellbilar, flygplan eller fotbollsbilder. Det som skiljer barn från vuxna i detta fall är att de samlar för att de har ett brinnande intresse för detta, medan de vuxna sakta men säkert börjar se till det ekonomiska värdet i sin samling. Här är de barn som samlar inte rädda för att ta ned sin favoritbil och visa den för sina kompisar, medan de vuxna i stort sett låser in sin värdefulla samling i ett glasskåp.

Är barnet eller den vuxna människan lyckligast

Ja, här kommer du till den slutliga frågan. Vem är det egentligen som är lyckligast som samlare? Är detta den vuxna människan som enbart ser sitt samlande som något som ska förränta sig ekonomiskt, eller är det barnet som samlar för att de har ett brinnande intresse? Förmodligen är det så att både får ett nöje i det hela och naturligtvis är den vuxna människan också lycklig över sin samling. Det är bara det att vuxna människor uppskattar det de kan tjäna på medan barnet ser på det vackra och intressanta i deras ögon.